De prijsstijgingen op de woningmarkt zullen komend jaar afnemen, verwachten analisten van ABN AMRO. Voor 2020 voorspellen ze een prijsstijging van 4 procent, terwijl de prijzen afgelopen jaar met 7 procent toenamen.

“De huizenmarkt krijgt komend jaar minder steun van de economie”, aldus Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO.

“De bbp-groei zwakt volgens ons af naar 1 procent. Daarnaast zetten de strengere leennormen een rem op de prijsstijging. Hoewel het tweede inkomen voortaan zwaarder meetelt, mogen gezinnen minder lenen op basis van hun inkomen.”

De lage rente en het kleinere aanbod op de woningmarkt blijven de huizenprijzen stuwen, aldus Bokeloh. Vooral in de segmenten met een lagere prijs is er weinig te kiezen voor de huizenkoper.

Ondertussen daalt het aantal nieuw afgegeven vergunningen voor woningen, waardoor de woningbouw naar verwachting lager zal uitvallen. Het streefaantal van 75.000 nieuwe woningen per jaar blijft hierdoor buiten bereik.

“Als de Amerikaanse en Europese centrale banken hun rentetarieven verlagen – wat wij verwachten – dan kan de hypotheekrente mogelijk nog verder omlaag.”