cyber crime verzekering

Cyber crime verzekeringen

Bedrijven zijn kwetsbaar voor virussen, hacks, ransomware, phishing en datalekken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 68% van de Nederlandse bedrijven in 2019 slachtoffer was van cybercrime. Met een cybercrimeverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen schade door cyberincidenten.

Een cyberverzekering bestaat uit 3 pijlers, te weten hulpverlening, een aansprakelijkheidsdekking en dekking voor de eigen schade. Een team van ervaren security professionals maakt deel uit van de 24/7 hulpverlening die in elke cyberverzekering van groot belang is. Verder staan hierna enkele veel voorkomende verzekerde situaties genoemd.

  • Systeeminbraak: dekking voor eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data. Bijvoorbeeld kosten van forensisch onderzoek, kosten van communicatie met klanten, kosten van crisismanagement en reputatieherstel.
  • Privacy: dekking voor de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens. Bijvoorbeeld claims van individuele getroffen personen en boetes die zijn opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Digitale aansprakelijkheid: deze dekking dekt schade als bijvoorbeeld de website of een e-mail onbedoeld een virus verspreid.
  • Hacking: online schade veroorzaakt door cybercriminelen is verzekerd. Bijvoorbeeld reparatie of vervanging van websites en data, kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking en advies in systeembeveiliging.
  • Afpersing: beschermt wanneer een afperser de website, het netwerk e.d. gijzelt en dreigt deze te beschadigen of te vernietigen of informatie openbaar te maken (ransomware). U krijgt bijstand en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.
  • Omzetverlies (bedrijfsschade): dekt omzetverlies die bijvoorbeeld het gevolg is van een DDos-aanval of het niet kunnen gebruiken van ICT-systemen.

Datalek tool van Kennedy van der Laan
Het kan bijzonder vervelend zijn als een organisatie met een datalek te maken krijgt. Om die reden heeft Kennedy Van der Laan een tool ontwikkeld. Hiermee kan gemakkelijker een inschatting worden gemaakt of er sprake is van een datalek binnen een organisatie, en zo ja: of deze gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betrokkene(n). Bekijk hier de tool.

Wil je meer weten? Heb je hulp nodig bij het sluiten van een cybercrimeverzekering? Loop gerust binnen op ons kantoor in Geleen of neem contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst en helpen je de juiste verzekering te vinden.

Meer weten? neem contact op met onze adviseur

Bel 046 – 850 74 91