Directe Schadeafhandeling (DSA)

Als u niet WA + Volledig Casco (Allrisk) verzekerd bent en geen verhaals- en/of rechtsbijstandverzekering heeft moet in de huidige situatie bij schade aan de eigen particuliere auto – door toedoen van een ander motorrijtuig – zelf naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) brengt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Vanaf deze datum heeft u de keuze om deze specifieke schades door de eigen verzekeraar af te laten handelen.

Hoe werkt de Directe Schadeafhandeling?

In het geval dat er een ongeval heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt dan wie er aansprakelijk is. Als u niet Allrisk verzekerd bent, neemt de eigen verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. In die gevallen wordt de schade met u direct afgehandeld. Dat betekent dat eventuele gesprekken over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met de eigen verzekeraar. U houdt bij aanvang van de schadeafhandeling wel de keuze om naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij te stappen.

Directe schadeafhandeling is van toepassing in de volgende gevallen:

 • Bij een botsing tussen een personenauto (verzekerd op een particuliere polis) en een ander motorrijtuig
 • Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing
 • Indien zowel de particuliere personenauto als het andere motorrijtuig voorzien zijn van een Nederlands kenteken geregistreerd bij RDW.

Directe Schadeafhandeling is (nog) niet van toepassing bij:

 • Letsel- en overlijdensschade van de eigen bestuurder en/of inzittenden
 • Wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is
 • Waarborgfonds-schades
 • Indien de aansprakelijkheid niet komt vast te staan, dan wel dat klant en zijn verzekeraar het niet eens worden
 • Wanneer er geen geldige WAM-verzekering is (geschorst, toegestane WAM-uitsluiting etc.)

Wat merkt u van deze nieuwe werkwijze?

Bij bijna alle soorten schade meldt u bij uw eigen verzekeraar. Dat geldt al voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de Allriskdekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking van een motorrijtuig is dat niet zo: Men stapt in dat geval naar de aansprakelijke partij. Dat leidt vaak tot teleurstelling en onduidelijkheid bij klanten.

De mogelijkheid om gebruik te maken van Directe Schadeafhandeling heeft dan ook veel voordelen:

 • Schade wordt door eigen verzekeraar sneller afgehandeld
 • U klopt gewoon aan bij de eigen verzekeraar en meldt uw schade
 • Schade wordt eenvoudiger voor u afgehandeld
 • U behoudt het recht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken (Directe Schadeafhandeling stopt dan)
 • Het indienen van een claim kost u én de verzekeraar straks minder tijd, omdat door verzekerde niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is
 • U hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij
 • Verzekeraars/adviseurs hebben nauwer contact u als klant. Zij kunnen daardoor werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces
 • Verzekeraars/adviseurs kunnen u laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen Allrisk verzekerden. Zo kunt u in sommige gevallen uw voertuig via het herstelnetwerk van de verzekeraar laten repareren, zodat u verzekerd bent van kwaliteit.

Veelgestelde vragen 

Ik kan me nu toch al allrisk verzekeren, zodat ik bij mijn eigen verzekeraar terecht kan met schade. Waarom is er dan een stelselwijziging nodig?

Een allriskverzekering kent een uitgebreidere dekking. Je bent dan ook verzekerd tegen brand, diefstal en de schade aan het voertuig zelf wordt vergoed als jij aansprakelijk bent. Daarom is deze verzekering ook duurder dan de WA-verzekering. Bij WA-direct vergoedt de verzekeraar de schade alleen als er een andere aansprakelijke partij is.

Ik kan nu toch ook al een inzittendenverzekering afsluiten? Waarom is er dan een stelselwijziging nodig?

Een inzittendenverzekering is een sommenverzekering die een vast bedrag vergoedt, terwijl de WA-direct een schadeverzekering is waarbij de concrete schade wordt vergoed.

Gaat de premie omlaag als verzekeraars overstappen naar een directe verzekering?

De premiestelling is aan verzekeraars zelf. De WA-direct is een efficiënt systeem, maar heeft natuurlijk geen invloed op het aantal ongevallen en de zwaarte daarvan.

Als ik word aangereden en mijn eigen verzekeraar vergoedt de schade. Hoe zit dat dan met mijn schadevrije jaren?

Die schadevrije jaren worden, net als nu, alleen beïnvloed als jij aansprakelijk bent voor de schade. Als jij niet aansprakelijk bent, vergoedt jouw eigen verzekeraar jouw schade, die hij vervolgens verhaalt bij de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent dat de schadevrije jaren van de aansprakelijke verzekerde worden beïnvloed. 

In Nederland zijn automobilisten wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Hoe rijmt dat met de directe verzekering?

Het blijft gewoon verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Er verandert ook niets aan de inhoud van de verzekering, alleen aan de manier waarop de schade wordt afgehandeld. Jij hoeft niet meer uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Voor de schadeafhandeling kun je gewoon bij je eigen verzekeraar terecht. 

Wat gebeurt er als ik een ongeluk heb met een buitenlandse automobilist?

Die schade wordt op dezelfde wijze afgehandeld als nu. Daarin verandert niets. 

Wordt de directe verzekering ook in andere landen gehanteerd?

Ja, in het buitenland zijn goede voorbeelden, waaronder in België en Zweden, maar ook in Frankrijk, Spanje en Ierland.

Hoezo levert het een verzekeraar efficiency-voordelen op als hij de schade van zijn eigen klanten afhandelt?

De verzekeraar kan de dienstverlening die hij al heeft ingericht voor zijn cascoverzekeringen ook aanbieden aan zijn WA-klanten.

Waarom verbetert de dienstverlening van een verzekeraar als hij zijn eigen klant kan helpen in plaats van de gedupeerde partij? Zijn verzekeraars niet wettelijk verplicht om de gedupeerde schadeloos te stellen?

De verzekeraar kent zijn klant en de klant weet wie zijn verzekeraar is en hoe hij deze moet benaderen als er schade is. Bij wet is de aansprakelijke verzekeraar verplicht een gedupeerde schadeloos te stellen, maar doordat verzekeraars de uitkering onderling verhalen blijft het nog steeds de aansprakelijke verzekeraar die de uitgekeerde schade vergoedt.

Blijven verzekeraars ook nog steeds inzittendenverzekeringen aanbieden als er een directe verzekering komt? Zo ja, wat is het nut nog van zo’n verzekering?

Zeker. Een inzittendenverzekering vergoedt een bepaald bedrag als een inzittende letsel oploopt. Deze uitkering staat los van de aansprakelijkheid van de bestuurder van het voertuig, terwijl een directe verzekering juist alleen vergoedt als er sprake is van aansprakelijkheid.

Verzekeraars verwachten dat de directe verzekering ook zal bijdragen aan de verbetering van letselschadezaken. Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat het bij ernstiger letselschades soms weken duurt voordat het slachtoffer weet wie de aansprakelijke verzekeraar is dus wie de schade gaat vergoeden. Met een directe verzekering kan een slachtoffer zijn schade bij zijn eigen verzekeraar melden.

In de Nederlandse wet is geregeld dat je schadeloos moet worden gesteld door de aansprakelijke partij. Kunnen verzekeraars hun klanten wel verplichten om straks naar hun eigen verzekeraar te stappen?

Verzekeraars hopen dat klanten naar hun eigen verzekeraar gaan, omdat het hele proces daarop is ingericht, maar ze kunnen dat niet verplichten. Als mensen willen, kunnen ze zich ook wenden tot de aansprakelijke verzekeraar.

Wanneer gaat de directe verzekering van start in Nederland?

We hopen en verwachten dat de directe verzekering in het derde kwartaal van 2021 wordt ingevoerd.

Gaat de directe verzekering ook gelden voor verzekeringen van andere voertuigen, bijvoorbeeld die van bromfietsen?

We beginnen met ongevallen tussen twee personenauto’s (geen lease of zakelijk), maar als de evaluatie na één jaar positief is, breiden we uit naar andere productgroepen, waaronder bromfietsen en motoren.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)

Meer weten over de Directe Schadeafhandeling (DSA)?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Directe Schadeafhandeling (DSA)? Neem dan contact op met Lacroix en Partners en bel 046-8507491 of mail uw vraag naar info@lacroixenpartners.nl.