Toezichthouders in het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) overwegen welke stappen ze kunnen nemen om oververhitting op de Nederlandse huizenmarkt tegen te gaan. Zo willen de toezichthouders “tot een evenwichtige ontwikkeling op de huizenmarkt” komen.

Het FSC is een comité met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën.

Tot mogelijke opties behoren aanpassingen van het bedrag dat consumenten mogen lenen, mogelijke aanpassingen van de limiet voor waarderingen en taxaties van huizen en het zwaarder laten meetellen van hypotheken als risico op de balans van banken.

De huidige lage rente en het tekort aan woningen leiden volgens het FSC tot aanhoudende prijsstijgingen op de Nederlandse huizenmarkt. Dit is vooral in de vier grote steden duidelijk te merken.

Concrete maatregelen heeft het FSC nog niet aangekondigd. Het comité gaat mogelijke opties verder uitdiepen. Bij volgende gesprekken worden ook subsidies op de huizenmarkt en de ontwikkeling van het aanbod betrokken.