Verzekerden hebben vorig jaar 95.964 keer schade door brand bij verzekeraars geclaimd. Dat is een daling van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt woensdag uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland.

Mogelijk is vorig jaar minder vaak schade door brand geclaimd, doordat stormen met onweer – die vaak tot brandclaims leiden – zijn uitgebleven.

Verder blijkt dat gezinnen relatief vaak een beroep doen op hun verzekeraar om de schade na een brand te verhalen. Gemiddeld dienden vorig jaar twee keer zo veel verzekerden van tussen de 38 en 56 jaar een claim vanwege brandschade in als verzekerden uit andere leeftijdsgroepen. Relatief veel mensen van tussen de 38 en 56 jaar hebben een gezin.

Dat gezinnen vaker brandschade claimen, heeft meerdere oorzaken. De woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zegt dat spelen met vuur door kinderen een veelvoorkomende brandoorzaak is.

Ook de vele batterijen verhogen het risico op brand. “Denk aan de vele iPads en laptops. Ook van bijvoorbeeld hoverboards hebben we de eerste gevallen van doorgebrande accu’s al binnen.” 

Verder draaien bijvoorbeeld drogers, waar geregeld branden mee ontstaan, bij gezinnen vaker overuren. En volgens de woordvoerder is binnen gezinnen ook minder aandacht voor brandveiligheid.