Wat betekent een scheiding voor je hypotheek?

Wat betekent een scheiding voor je hypotheek?

Als jij en je partner besluiten om te gaan scheiden, komt er veel op je af. Zaken die je moet regelen en waarover je samen afspraken moet maken. Los van emotionele beslissingen, moet je veel praktische knopen doorhakken. Een koophuis met een hypotheek maakt de situatie vaak nog ingewikkelder. Wie blijft in het huis wonen en is dat betaalbaar? Wil je de woning verkopen en ben je het daarover eens? Hoe regel je dit op een goede manier?

Samen eigenaar

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd en heb je een koophuis, dan ben je allebei voor de helft eigenaar. Jullie hebben dan allebei een eigenwoningschuld. Deze is individueel en niet overdraagbaar. Ben je niet getrouwd in gemeenschap van goederen, dan heb je misschien een andere verdeling afgesproken in je huwelijkse voorwaarden.

Als je uit elkaar gaat en één van de partners blijft in het huis wonen, dan zal hij of zij de helft van het huis van zijn ex moeten kopen. Hiervoor heb je waarschijnlijk een nieuwe lening nodig. Hierbij gelden andere normen dan toen je de hypotheek afsloot.

Hypotheeknormen veranderd

 • Tot 2013 kon je veel meer lenen, soms wel tot 130% van de waarde van de woning. In 2020 is de maximale hypotheek 100% van de woningwaarde.
 • Een aflossingsvrije hypotheek mag voor nieuwe hypotheken niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de woning.
 • Vanaf 2013 ben je verplicht om een nieuwe hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen, ten minste als je hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen.
 • Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden mag alleen als de nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek. Als je de bestaande hypotheek verhoogt, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan is de hypotheekrente voor het extra geleende bedrag alleen fiscaal aftrekbaar als dat bedrag volledig en binnen 30 jaar annuïtair of lineair wordt afgelost.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij scheiden?

Als je uit elkaar gaat, moet de hypotheekverstrekker één van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Banken beoordelen deze situatie veelal als een nieuwe hypotheek:

 • De bank kijkt opnieuw naar het inkomen van degene die in het oude huis blijft wonen en de waarde van het huis.
 • De bank kijkt of de achterblijver alle lasten in zijn eentje kan betalen. Daarbij houdt de bank rekening met de veranderde hypotheeknormen.

Hypotheeknormen niet verplicht bij scheiding

Als de bank deze regels strikt toepast, wordt de hypotheek vaak duurder. Misschien vindt de bank dat jij de hypotheek hierdoor niet kunt overnemen als jij in de woning wilt blijven wonen. Maar de huidige hypotheeknormen zijn bedoeld om de consument te beschermen tegen een te hoge lening als hij een huis koopt. Een hypotheekverstrekker mag bij echtscheiding van de AFM van die regels afwijken (explain regeling).

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek bij scheiden?

De Belastingdienst ziet bestaande hypotheken van gehuwden als 50% schuld voor de één en 50% schuld voor de ander, tenzij er in de huwelijkse voorwaarden iets anders is vastgelegd. Als je een nieuwe schuld aangaat om je ex-partner uit te kopen, wordt dit gezien als een nieuwe hypotheekschuld. Om voor de volledige hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, dus ook voor je nieuwe lening, ben je verplicht om de nieuwe lening in 30 jaar tijd annuïtair of lineair af te lossen. Als je in het oude huis blijft wonen, heb je 2 opties: je ex betaalt alle rente of jullie betalen allebei de helft.

Je ex betaalt alle rente

Eerste 24 maanden

 • De helft van de rente is voor je ex tot 24 maanden na vertrek aftrekbaar.
 • De andere helft van de rente is voor je ex aftrekbaar als betaalde alimentatie. Dat deel van de rente moet jij opgeven als ontvangen alimentatie en daarover betaal je belasting. Jij mag hetzelfde bedrag aftrekken als rente voor de eigen woning. Per saldo profiteer jij dus niet van de renteaftrek.
 • Jullie geven allebei de helft van het eigenwoningforfait op.
 • Als je huur betaalt aan je ex, dan hoeven jullie die huur verder niet op te geven aan de Belastingdienst.

Je ex betaalt nog de helft van de rente

De eerste 24 maanden

 • Gedurende de eerste 24 maanden nadat je ex is vertrokken is de rente voor hem aftrekbaar. Hij moet de helft van het eigenwoningforfait opgeven, maar datzelfde bedrag kan hij aftrekken als alimentatie.
 • Jij geeft de helft van het eigenwoningforfait aan als ontvangen alimentatie. Daarnaast geeft je ex ook de helft van het eigenwoningforfait op en mag hij de helft van het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie.

Meer informatie over scheiden en je hypotheek op de website van de Belastingdienst.

Na 24 maanden

Zodra de 24 maanden zijn verlopen, is de rente niet meer aftrekbaar. De vertrokken partner moet vanaf dan de helft van de WOZ-waarde van het huis opnemen in box 3. De lening die hij nog heeft voor dat huis mag hij aftrekken van zijn vermogen in box 3. Let op de schuldendrempel.

Jullie gaan het huis verkopen

Jullie kunnen er ook voor kiezen om de woning te verkopen. Na verkoop wordt de hypotheek afgelost en moeten jullie allebei weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Is er overwaarde, dan krijg je te maken met de eigenwoningreserve. De overwaarde kun je gebruiken om een nieuw huis te kopen; de hypotheekrente is anders (voor dat deel) niet meer aftrekbaar. Jullie kunnen ook een restschuld overhouden. Als er sprake was van een hypotheek met NHG, dan kan de NHG in sommige gevallen de restschuld kwijtscheld.

(bron: consumentenbond.nl)

Wil je advies, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om de hypotheek volledig op je naam te krijgen? Of over het verrekenen van de eventuele overwaarde of restschuld? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 046-8507491

Meer weten? neem contact op met onze adviseur

Bel 046 – 850 74 91