Zoveel kun je extra lenen met je hypotheek in 2019

De hypotheeknormen veranderen volgend jaar licht. Voor de meeste inkomens verandert er weinig, maar een klein deel van de huishoudens kan met de nieuwe normen 2 tot 2,6 procent meer lenen.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bepaalt jaarlijks wat een gepaste maximale hypotheek is per inkomen. Het budgetinstituut houdt hierbij rekening met uitgavenpatronen. Wel wordt benadrukt dat de berekeningen geen rekening houden met individuele situaties en dat altijd maatwerk nodig is.

De financieringslastpercentages veranderen niet, maar het Nibud merkt wel op dat met de verwachte loonstijging van 2,9 procent uiteindelijk veel huishoudens er in inkomen op vooruit gaan. Hierdoor kunnen veel inkomens alsnog meer lenen.

Dit jaar telde voor het eerst het tweede inkomen voor 70 procent mee voor de berekening van de maximale hypotheek. Dit blijft volgend jaar hetzelfde.

Vooral lagere inkomens kunnen meer lenen
Volgens hypotheekadviseur Van Bruggen Adviesgroep kunnen alleenstaanden met een inkomen tot 45.000 euro straks zo’n 2,6 procent meer lenen bij een hypotheek met een vaste renteperiode van tien jaar met een rente van 1,9 procent. Voor een dergelijk inkomen betekent dat een maximale hypotheek van 205.683 euro, een stijging van 5.142 euro.

Ook voor een deel van de koppels met relatief lage inkomens gaat de maximale hypotheek omhoog. Alle stellen met een eerste inkomen tussen de 25.000 tot 30.000 euro en een tweede inkomen tot 30.000 euro gaan erop vooruit.

De grootste stijging is voor tweeverdieners met een eerste inkomen van 25.000 euro en een tweede inkomen van 5.000 euro. Zij kunnen 5,7 procent meer lenen bij een hypotheek met een vaste renteperiode van tien jaar. Bij een hypotheek met een vaste renteperiode van twintig jaar gaat het om een stijging van 5,4 procent.

Ook stellen met een gezamenlijk inkomen van rond de 75.000 euro en 100.000 euro kunnen meer lenen. Zo kan een huishouden met een eerste inkomen van 65.000 euro en een tweede inkomen 15.000 euro 2 procent meer lenen. Hiermee komt het maximale leenbedrag uit op 430.256 euro. Maar voor een stel met een inkomen van twee keer modaal (35.000 euro) en een hypotheek met een tien jaar vaste rente van 2,35 procent ziet de maximale hypotheek bijvoorbeeld niet stijgen.

Van Bruggen Adviesgroep gaat uit van de gemiddelde hypotheekpercentages op dit moment. Bij een lager percentage kun je meer lenen, benadrukt de hypotheekadviseur.

Studieschuld blijft meetellen voor berekening maximale hypotheek
De studieschuld blijft meetellen voor de berekening van de maximale hypotheek, dus houd hier rekening mee. Wel tellen studieschulden een stuk minder mee in vergelijking met andere leningen, zoals consumptieve kredieten.

Maximale hypotheek voor energiebesparing
Voor een klimaatneutraal huis kunnen particulieren meer lenen, maar dit bedrag gaat wel naar beneden. Afhankelijk van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) kunnen mensen meer lenen voor hun hypotheek. Wanneer een huis volledig klimaatneutraal is, en de coëfficiënt nul of lager is, kunnen consumenten nu 15.000 euro meer lenen. In 2018 is dit nog 25.000 euro. Voor een nulopdemeter-woning blijft het bedrag op 25.000 euro staan.

Nieuwbouwwoningen moeten sinds 2015 al een EPC-waarde hebben van maximaal 0,4, wat betekent dat ze 40 procent van de energie verbruiken van een gemiddelde woning in 1990.

Met alle maatregelen die in het regeerakkoord staan van het kabinet-Rutte III zullen de financieringslastpercentages in 2021 hoger liggen dan in 2018, verwacht het Nibud. Dit betekent dat huishoudens dan meer kunnen lenen. De lagere tarieven en hogere heffingskortingen zorgen ervoor dat vooral inkomens van rond de 40.000 euro.

Hogere rente betekent misschien alsnog minder lenen
Oscar Moorlag van Van Bruggen nuanceert de cijfers. Aan de ene kant wordt namelijk verwacht dat de rente volgend jaar ten minste licht zal gaan stijgen. De Europese Centrale Bank bouwt het opkoopprogramma namelijk af en mogelijk komt er volgend jaar een renteverhoging van de centrale bank. Een hogere rente kan uiteindelijk betekenen dat huishoudens alsnog minder kunnen lenen.

Aan de andere kant is er ook de kans dat de lonen meer dan verwacht stijgen waardoor particulieren alsnog meer kunnen lenen dan verwacht. Moorlag zegt verder dat mensen ook voorzichtig moeten zijn. “Leuk, zo’n maximale lening, maar je moet vervolgend altijd kijken wat je nu wil lenen.”

(Bron: NU.nl)